Usluge carinjenja i špedicije

        

Sektor međunarodne špedicije preduzeća "BAGI TRANS" d.o.o. Kraljevo baveći se poslovima posredovanja u carinskom postupku odlikuje se visokim stepenom stručnosti, doslednošću i principijelnošću u obavljanju svakodnevnih poslova, korektnim odnosom prema svojim komintentima. Zastupljeni smo na svim graničnim prelazima i sedištima carinskih ispostava direktno ili preko svojih partnera - špeditera. Opremljeni smo vrhunskom opremom potrebnom za obavljanje naše delatnosti i u prilici smo da obezbedimo potpun servis i odgovorimo na sve zahteve naših komintenata.

Radeći duži niz godina na raznovrsnim poslovima organizacije i pripreme uvozno-izvoznih poslova, u mogućnosti smo da svojim poznavanjem zakonskih mogućnosti i parkse asistiramo u pronalaženju optimalnih rešenja. U okviru ove delatnosti vršimo zastupanje u carinskom postupku kao i pripremu carinske dokumentacije.
Opširnije
Izmeni Članak

 

Špedicija - aktuelnosti
Postupanje sa vozilima u prekršajnom postupku koja su predmet potrage
Полазећи од чињенице да се у вези са спровођењем поступка продаје возила по окончању прекршајног поступка правоснажном одлуком суда којом је изречена заштитна мера одузимања возила , у пракси као спорно појављује питање поступања царинских органа у случају када су возила истовремено предмет царинско прекршајног поступка и предмет потраге у иностранству , ради правилног и једнообразног поступања обавештавамо вас о следећем :
Opširnije
Postupak sa robom koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja a vlasnici robe su brisani iz APR
Имајући у виду да су се , приликом спровођења мера ванредне контроле у циљу ажурног и правилног поступања у вези са наплатом увозних дажбина , код појединих царинарница појавиле одређене недоумице у вези са робом која се налази у поступку царинског складиштења , а власници те робе су брисани из регистра Агенције за привредне регистре или им је одузет ПИБ , односно поставило се питање да ли држаоци царинског складишта и царински заступници могу поднети захтев за уступање или уништење робе која се налази у поступку царинског складиштења , обавештавамо вас о следећем :
Opširnije
Dozvole za međunarodni drumski transport
У складу са информацијама са којима располажемо , уочене су одређене неправилности и различито поступање организационих јединица у вези са контролом поседовања и раздужења дозвола за међународни друмски превоз ствари . Најчешће евидентиране неправилности у раду огледају се у чињеници да се дозволе не оверавају и не евидентирају на прописани начин , а приликом извозног царињења се не контролишу , па се могу користити више пута .
Opširnije
PRIMENA SPORAZUMA HRVATSKA EU
Slika članka
Zaključkom Vlade 05 broj 337-5210/2013 od 25.06.2013. godine, konstatovano je da stupanjem na snagu Sporazuma o pristupanju Republike Hrvatske Evropskoj uniji 1. jula 2013. godine, počev od tog datuma, prestaje obaveza primene Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi ("Sl. Glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 88/2007 i 8/2011 - dodatni protokol, Aneks 10.5), u daljem tekstu CEFTA sporazum, prema Republici Hrvatskoj i prema pravnim i fizičkim licima Republike Hrvatske, u pogledu prava koja proističu iz tog sporazuma, u skladu sa članom 51. stav 3 Aneksa I CEFTA sporazuma. Zaključkom je dalje konstatovano da stupanjem na snagu Sporazuma o pristupanju Republike Hrvatske Evropskoj uniji 1. jula 2013. godine i pristupanjem Republike Hrvatske Ugovoru o funkcionisanju EU, nastaje obaveza primene Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 83/2008), u daljem tekstu Prelazni sporazum, prema Republici Hrvatskoj i prema fizičkim i pravnim licima Republike Hrvatske, u skladu sa članom 56. stav 1. Prelaznog sporazuma, odnosno članovima 46. i 48. Prelaznog sporazuma. U skladu sa gore navedenim obaveštavamo vas o sledećem:
Opširnije
УРЕДБA О УСКЛАЂИВАЊУ НОМЕНКЛАТУРЕ ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
Slika članka
Овом уредбом усклађује се номенклатура Царинске тарифе са Комбинованом номенклатуром Европске уније за 2013. годину, која ће се примењивати на сврставање производа у Царинској тарифи. Ова уредба обухвата и стопе, односно износe царине утврђене Царинском тарифом која чини саставни део Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09), као и стопе царине које се примењују у складу са закљученим споразумима о слободној трговини, примењене на усклађену номенклатуру.
Opširnije
Prikazujem 1 - 5 od 54 rezultata.
Stranica od 11