Usluge carinjenja i špedicije

        

Sektor međunarodne špedicije preduzeća "BAGI TRANS" d.o.o. Kraljevo baveći se poslovima posredovanja u carinskom postupku odlikuje se visokim stepenom stručnosti, doslednošću i principijelnošću u obavljanju svakodnevnih poslova, korektnim odnosom prema svojim komintentima. Zastupljeni smo na svim graničnim prelazima i sedištima carinskih ispostava direktno ili preko svojih partnera - špeditera. Opremljeni smo vrhunskom opremom potrebnom za obavljanje naše delatnosti i u prilici smo da obezbedimo potpun servis i odgovorimo na sve zahteve naših komintenata.

Radeći duži niz godina na raznovrsnim poslovima organizacije i pripreme uvozno-izvoznih poslova, u mogućnosti smo da svojim poznavanjem zakonskih mogućnosti i parkse asistiramo u pronalaženju optimalnih rešenja. U okviru ove delatnosti vršimo zastupanje u carinskom postupku kao i pripremu carinske dokumentacije.
Opširnije
Izmeni Članak

 

Špedicija - aktuelnosti
CARINSKE STOPE ZA AUTOMOBILE U 2013
U tabeli u prilogu je dat pregled preferencijalnih stopa pri uvozu iz EU za sve tarifne oznake koje se odnose na putnička vozila.
Opširnije
Путнички промет са иностранством
ПРЕДМЕТ: Путнички промет са иностранством Ради правилног и једнообразног поступања овим објашњењем ближе указујемо на начин спровођења одговарајућег царинског поступка у путничком промету са иностранством.
Opširnije
KUPOVINA ROBE U INOSTRANSTVU RADI NJENE PRODAJE U INOSTRANSTVU (REEKSPORT)
Odredbama člana 39. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju (Službeni glasnik RS br.36/2009 i 36/2011-dr. zakon i 88/2011) propisano je da domaće lice robu kupljenu u drugoj državi ili carinskoj teritoriji ne mora da uveze, ako se ta roba, na osnovu ugovora, neposredno isporučuje u drugu državu ili carinsku teritoriju. Takođe, ova roba ne mora da se stavi u slobodan promet, ako se ta roba nakon sprovedenog odgovarajućeg carinskog postupka otprema sa teritorije Republike Srbije.
Opširnije
ПОСТУПАК ИЗВОЗА КОНАЧАН ИЗВОЗ ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Поступак извоза прописан је: а) одредбама чланова 188. и 189. Царинског закона Републике Србије ("Службени гласник РС", број 18/10), (у даљем тексту: Закон), б) одредбама чланова. 366. до 385. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом ("Службени гласник РС", број 93/10), (у даљем тексту: Уредба) и в) одредбама чл. 4., 6.-10. Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", бр. 29/10, 84/10, 100/10 и 56/11).
Opširnije
Предмет: ПОСТУПАК АКТИВНОГ ОПЛЕМЕЊИВАЊА 2
ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ ВАН ЦАРИНСКОГ ПОДРУЧЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Добијени производи или роба у непромењеном стању, делимично или у целини, могу се привремено извозити ради даљег оплемењивања ван царинског подручја Републике Србије, уз одобрење царинског органа, што омогућава да се прерада делимично обави у Републици Србији, а делимично и изван Републике Србије. Одобрени поступак производње изван царинског подручја Републике Србије одвијаће се према прописима који се односе на поступак пасивног оплемењивања, што упућује да је потребно и одобрење за поступак пасивног оплемењивања, које може бити посебно одобрење с позивом на одобрење поступка активног оплемењивања за дотичну робу, у ком случају се постојеће одобрење за активно оплемењивање мора допунити подацима о издатом одобрењу за пасивно оплемењивање или се пасивно оплемењивање може одобрити допуном постојећег одобрења за активно оплемењивање.
Opširnije
Prikazujem 6 - 10 od 54 rezultata.
Stranica od 11