Kontakt

BAGI TRANS DOO

Adresa sedišta :

Adrani 199b , 36000 Kraljevo - Srbija

PIB: 101253459

Tel. +381 36 845 050 , Fax: +381 36 845 060

Email: info@bagi.rs

 

 

Adresa špedicije:

Kovanlučka 100, Carinska Ispostava Kraljevo

36000 Kraljevo - Srbija

Tel. +381 36 398 300 , Fax: +381 36 5444 380

E-mail: sanja@bagi.rs

Popunite ponuđena polja kako bi Vaš kontakt formular bio prosleđen